KURUMSAL

Şirket Vizyonumuz; Türkiye'de ve dünyada AR-GE konusunda özellikle genetik, bitki ıslahı ve tohum üretimi konusunda yerini almış, üreticilere piyasadaki mevcut çeşitlerle rekabet edebilir yüksek verim ve kalitede çeşitler ıslah edebilen ve geliştiren; yenilikçi, rekabet edebilen ve sektördeki firma ve kuruluşlara bitki ıslahı ve tohumculuk, vb konularda ARGE danışmanlık hizmeti verebilen bir şirket olmak olarak belirlenmiştir.

Şirket Misyonumuz; Tarla, bahçe ve süs bitkilerinde yüksek verimli, kaliteli, rekabet edebilir yeni çeşit ıslahı ve tohum üretimi yapmak, her türlü genetik ve biyomühendislik araştırma projeleri yürütmek, AR-GE faaliyetlerini yaparken çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına itibar eden, çevreye saygılı bir şirket olarak faaliyet göstermek olarak hedeflenmiştir.

TRAGEN Ltd Şti Yönetim Düzeni:

Dr. Öğr. Üyesi Necmi BEŞER - Şirket Müdürü

Prof. Dr. Yalçın KAYA - ARGE Koordinatörü

Gizem ÇİVİ - Yüksek Biyolog

Doğuş Can GÜLER - Ziraat Mühendisi

Araştırma Olanakları:

Şirketimiz, gerek öz kaynaklarıyla gerekse halen yürüttüğü TAGEM Özel sektör ayçiçeği projesi çerçevesinde herhangi bir proje yürütecek alet ekipman altyapısını tamamlamıştır. Halen şirketimizin kurulduğu Trakya Teknopark binasında ofis ve laboratuvar olarak kullanılan bir ARGE ofisi ve üyesi olduğu Edirne Ticaret Borsasına ait Edirne Süpürge Borsasındaki yan yana olan iki adet olarak kiralanmış tohum temizliği, harmanı, muhafazası, seleksiyonu vb ARGE çalışmalarının yürütüldüğü bir ofis ve deposu mevcuttur.

Ayrıca ARGE şirketimiz, her yıl değişik bitkilerde araştırma ve ıslah çalışmalarının ve verim denemelerinin yürütüldüğü, Edirne de yaklaşık 40-50 da, diğer lokasyonlarda 10-15 da olarak kiralanan arazilerde çalışmalarını yürütmektedir.

Şu anda şirketimizde Buğday, Arpa, Mısır, Çeltik, Çerezlik kabak, Yağlık ve Çerezlik Ayçiçeği, Yem Bezelyesi, Nohut ve Mercimek bitkilerinde ıslah ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir.

Hâlihazırda şirketimizde bulunan alet ve ekipmanların listesi aşağıda verilmiştir.

1. Tek Tabla Harman Makinesi (Özbir Metal)

2. Tohum Temizleme Makinesi (Özbir Metal)

3. Terazi (Shimadzu)

4. Hassas Terazi (Shimadzu)

5. Etüv (Daihan)

6. Binoküler Mikroskop (Motic)

7. Nem Ölçüm Cihazı (Shimadzu)

8. Bitki Büyütme Dolabı (Daihan GC-450)

9. Bin Tane Sayma Makinesi (Labart)

10. Çekmeceli Derin Dondurucu (-20)

11. Buzdolabı

12. Cam Buzdolabı

13. Dijital Kumpas

14. Rhs Renk Skalası

15. Nem Ve Hektolitre Ölçüm Cihazı

16. Tek Tabla Harman Makinesi (Mono Makine)

17. Etiket yazıcısı

18. Harman Makinası

19. Hızlı Islah LED lamba Sistemi

Yine, yeteri miktarda, kullanıldığı bitkiye bağlı olarak gerekli çuval, izolasyon bezi torbası, etiket, vb sarf malzemesi mevcuttur.

Şirketimiz Kurucularının uzun yılları alan yüksek araştırma tecrübesi ve deneyimi çerçevesinde, gerekli ARGE sistematiği ve dökümantasyon sistemi oturtulmuş ve başarılı şekilde kullanılmaktadır.

Şirketimiz, teknopark bünyesinde yer aldığından, Trakya Üniversitesinin tüm imkanlarını öncelikli ve %50 indirimli olarak kullanılabilmektedir.

Şirket Müdürü Dr Öğr Üyesi Necmi BEŞER, 25 yıllık araştırmacı kariyerinden sonra, 2014 yılında Trakya Üniversitesinde, Prof Dr Yalçın KAYA ile, Islahçı ve Genetik mühendisi yetiştirmek amacıyla Genetik ve Biyomühendislik bölümünü kurmuşlardır. Bitki ıslahındaki tecrübelerini ve bilgi birikimlerini ülkemize kazandırmak için yine aynı yıl, Trakya Teknopark bünyesinde TRAGEN ArGe Şirketini kurmuşlar, değişik bitkilerde ıslah alışmalarına başlamışlardır. Şirketin gerek proje konusu olan çerezlik ayçiçeği, gerekse diğer ürünlerde yurt içi ve dışından temin edilen yeterli genetik materyali mevcuttur.

Şirketin müdürü Dr Öğr Üyesi Necmi BEŞER, İngiltere de bitki ıslahında yüksek lisans, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde uzun yıllar araştırma proje liderliği ve Müdürlük yapmıştır. Bugün Türkiye ve Bulgaristan da tescilli ve ülkemizin çoğunluk ekim alanlarına sahip Osmancık 97 çeşidini ve çeltikte 40 tan fazla çeşit geliştirip tescil ederek ülkemizin en başarılı ıslah programını yürütmüşlerdir. Dr Öğr Üyesi Necmi BEŞER yönetici olarak görev yaptığı dönemde enstitünün çalıştığı birçok üründe ıslah programlarında çok başarılı çıktıları olmuş, birçok çeşit tescil edilerek ülkemizde özel firmalara royalite karşılığı satılmış ve ülkemiz için kamu enstitüleri ve ıslah programları için örnek çalışmalar yürütmüşlerdir.

Şirket ortağı ve şirket ARGE koordinatörü Prof Dr Yalçın KAYA, ABD'de Bitki ıslahında mastır ve bitki moleküler ıslahı konusunda da post doktora yapmış olan, 1994-2013 yılları arası yaklaşık 20 yıl Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne Ülkesel Yağlı tohumlar Araştırmaları koordinatörlüğü ve Ülkesel Ayçiçeği proje liderliğini yürütmüş ve bitki ıslahı konusunda yeterli tecrübe sahibidir.

Şirketimizde gerek ayçiçeğinde, gerekse çeltik te IMI herbisitlerine dayanıklılık ıslahında, her iki araştırmacının da uzun süren bir ıslah tecrübesi mevcut olup, bu tecrübelerini buğdayda herbisitlere dayanıklılık konusunda ülkemizde ilk defa olarak çalışmaya başlayarak bu ıslah programında önemli mesafeler kaydetmişlerdir. 

 Firmamız 2017 Mayıs ayında Tarla Bitkileri ve Sebzede yetkili Özel Sektör Tarımsal ARGE kuruluşu olmuş olup, ıslah için gerekli teknik ve alet ekipman altyapısını tamamlamıştır.

Halihazırda firma Yağlık Ayçiçeğinde bir adet Tarım Orman Bakanlığı özel sektör ARGE projesi ve Çerezlik Kabakta bir adet 1507 TÜBİTAK Sanayi ARGE projesini tamamlamış ve halende Çerezlik Ayçiçeğinde bir adet 1507 TÜBİTAK Sanayi ARGE projesine devam etmektedir.

Firma Bitki Islahında aşağıdaki projeleri yürütmektedir.

 1. Ekmeklik Buğday Islahı Projesi
 2. Arpa  Islahı Projesi
 3. Yulaf Islah Projesi
 4. Çeltik Islahı Projesi
 5. Nohut Islahı Projesi
 6. Mercimek Islahı Projesi
 7. Yem Bezelyesi Islahı Projesi
 8. F1 Hibrit Çerezlik Kabak Islahı Projesi
 9. F1 Hibrit Yağlık Ayçiçeği Islahı Projesi
 10. F1 Çerezlik Hibrit Ayçiçeği Islahı Projesi
 11. F1 Hibrit Sebze Islah Projesi
 12. F1 Hibrit Mısır Islah Projesi

TRAGEN ARGE Şirketi çalışmaları

Yukarıda projelerde başlıkları verilen bitkilerde (Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Çerezlik kabak, Nohut, Mercimek, Yem Bezelyesi, Sebzelerden Domates, Biber ve Patlıcan, Kavun, Salatalık) klasik ve biyoteknolojik ıslah metotlarını kullanarak yeni çeşitler geliştirmek hedeflenmektedir. Klasik ıslah çalışmaları tarla koşullarında açık alanda ve Edirne Ticaret Süpürge Borsasındaki araştırma ofisimizde ve seralarımızda; biyoteknolojik (Genetik marker yardımıyla seleksiyon, double haploid ve diğer doku kültürü) ve moleküler ve Hızlı Islah (Speed Breeding) çalışmaları ise, şirketimizin Teknoparktaki laboratuarlarında ve Trakya Üniversitesi laboratuarlarında yürütülmektedir. 


16 Şubat 2024, Cuma 3684 defa okundu